Neurale-buisdefecten en neurocristopathieën; pathogenetische en klinische aspecten

Klinische praktijk
D. Tibboel
Chr. Vermeij-Keers
J.L.J. Gaillard
J.J. van der Harten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1289-93

Zie ook de artikelen op bl. 1283, 1286, 1294, 1298, 1303 en 1308.

Aangeboren afwijkingen worden waargenomen bij 2,5-4 van alle levendgeborenen.12 Dit betekent dat in Nederland per jaar 4000 tot 7500 kinderen geboren worden met één of meer aangeboren afwijkingen. De helft van deze kinderen heeft structurele afwijkingen die levensbedreigende symptomen geven direct na de geboorte of in het eerste levensjaar. Als zodanig zijn aangeboren afwijkingen de belangrijkste doodsoorzaak onder de leeftijd van 1 jaar. De oorzaak en de pathogenese van het merendeel van deze afwijkingen zijn echter niet bekend. Om meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan van aangeboren afwijkingen is kennis van basisprocessen die optreden tijdens de normale embryonale ontwikkeling een vereiste. Moderne onderzoekstechnieken hebben in belangrijke mate het inzicht vergroot in deze basisprocessen, zoals regulatie van proliferatie en geprogrammeerde celdood, en cel-cel- en cel-matrixinteractie.3-7 Deraillementen in deze processen kunnen aangeboren afwijkingen veroorzaken…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd.

Kinderheelkunde, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

Prof.dr.D.Tibboel, kinderarts.

Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Afd. Plastische en Reconstructieve Chirurgie: mw.dr. Chr.VermeijKeers, arts-embryoloog.

Afd. Pathologie: dr.J.L.J.Gaillard, kinderpatholoog.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit; afd. Pathologie, Amsterdam.

Dr.J.J.van der Harten, kinderpatholoog.

Contact prof.dr.D.Tibboel

Verantwoording

Namens de vereniging werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties