Preventie van afwijkingen van de neurale buis door middel van foliumzuur

Klinische praktijk
R.P.M. Steegers-Theunissen
G.H.J. Boers
T.K.A.B. Eskes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1294-8

Zie ook de artikelen op bl. 1283, 1286, 1289, 1298, 1303 en 1308.

Per jaar worden in Nederland ongeveer 300 kinderen geboren met een aangeboren afwijking van de neurale buis, waartoe gerekend worden: anencefalie, spina bifida en encefalocele.1 Een neurale-buisdefect ontstaat ten gevolge van een fusiestoornis van de neurale wallen tussen de 3e en 4e week na de conceptie. Deze afwijking van het centrale zenuwstelsel betreft ongeveer 10 van de ontwikkelingsstoornissen bij pasgeborenen en gaat gepaard met een belangrijke perinatale morbiditeit en sterfte. In het Verenigd Koninkrijk werd als eerste door Smithells et al. vastgesteld dat in het eerste trimester van de zwangerschap bij vrouwen die in verwachting waren van een kind met een neurale-buisdefect een significant tekort bestond aan foliumzuur en vitamine C.2

Na deze rapportage zijn de afgelopen twee decennia verschillende onderzoeken verricht naar de relatie tussen het foliumzuurgebruik door de moeder en de preventie…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: mw.R.P.M.Steegers-Theunissen; prof. dr.T.K.A.B.Eskes, gynaecoloog.

Afd. Inwendige Ziekten en Endocrinologie: dr.G.H.J.Boers, internist-endocrinoloog.

Contact mw.R.P.M. Steegers-Theunissen

Ook interessant

Reacties