Neonatale uitkomst na een in opzet vaginale bevalling bij aterme stuitligging: geen verband met pariteit of geboortegewicht, maar wel meer geboorteletsels dan bij primaire keizersnede

Onderzoek
W.K. Brouwer
A.L. Veenstra van Nieuwenhoven
J.G. Santema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1554-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of bij in opzet vaginale stuitbevallingen de neonatale uitkomst samenhangt met pariteit of geboortegewicht.

Opzet

Retrospectieve analyse van lokale gegevens van de Landelijke Verloskunde Registratie.

Methode

Het onderzoek betrof de uitkomsten van 516 geboorten van eenlingen in stuitligging bij een zwangerschapsduur van > 37 weken welke plaatsvonden in de periode 1 januari 1995-31 december 1999 in het Medisch Centrum Leeuwarden; hierbij waren 448 in opzet vaginale stuitbevallingen. Nulliparae werden onderscheiden van multiparae en in elke pariteitsgroep werd weer een onderverdeling gemaakt in 4 geboortegewichtsgroepen: < 3000 g, 3000-3499 g, 3500-3999 g en ≥ 4000 g.

Resultaten

Geen van de neonati geboren per primaire sectio liep een geboorteletsel op. Bij een in opzet vaginale partus bedroeg het percentage neonati met een geboorteletsel bij nulliparae 2, bij multiparae 3. Er was 1 geval van perinatale sterfte als gevolg van een geboortetrauma (0,2). De totale perinatale morbiditeit was 6 zonder verschil tussen nulliparae en multiparae of tussen de geboortegewichtsgroepen. Bij nulliparae steeg het percentage secundaire sectio's van 20 in de gewichtsgroep < 3000 g naar 62 in de gewichtsgroep ≥ 4000 g.

Conclusie

Er werden geen verschillen gevonden in neonatale uitkomst bij in opzet vaginale stuitbevallingen tussen nulliparae en multiparae en tussen de 4 geboortegewichtsgroepen. Daarbij werd niet duidelijk in hoeverre het selecteren voor een primaire sectio hierin een rol had gespeeld.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, locatie MCL Noord, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Leeuwarden.

Dr.W.K.Brouwer en dr.J.G.Santema, gynaecologen; mw.A.L.Veenstra van Nieuwenhoven, assistent-geneeskundige.

Contact dr.W.K.Brouwer, De Polle 4, 9084 BT Goutum (wbrouwer@ibmail.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties