Aterme stuitligging: standaard geadviseerde keizersnede uiteindelijk niet veiliger voor het kind

Opinie
S.A. Scherjon
J. van Roosmalen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2204-6
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2207 en 2211.

In oktober 2000 is de ‘Term breech trial’ verschenen, een gerandomiseerde studie naar de verschillen in uitkomsten tussen behandeling met een electieve keizersnede en een electieve vaginale bevalling bij een aterm kind in stuitligging, waarbij een lagere perinatale sterfte en kinderlijke morbiditeit werden aangetoond in de electieve sectiogroep.1 Een beleid waarmee een primaire sectio werd nagestreefd verminderde statistisch significant het percentage met een slechte perinatale uitkomst, van 5,0 naar 1,6, met een voor de moeder gelijkblijvende uitkomst met betrekking tot morbiditeit. Dit verschil is vooral ontstaan door een overmaat aan kortdurende neonatale morbiditeit in de geplande vaginale groep. In de hele studie was er 1 geval van maternale sterfte in de primair vaginale groep, gerelateerd aan reeds vóór de bevalling bestaand lever-nierfalen. Sinds het verschijnen van deze studie is het sectiopercentage in Nederland voor de aterme stuitligging gestegen van…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde (K6-27), Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Hr.dr.S.A.Scherjon en hr.dr.J.van Roosmalen, gynaecologen.

Contact hr.dr.S.A.Scherjon (s.scherjon@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties