Nederlandstalige definitie van chronische vermoeidheid

Opinie
Ingrid H.E. Korenromp
Mira Meeus
Gijs Bleijenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4403
Abstract

Vermoeidheid staat in de top 10 van meest gerapporteerde klachten in de huisartsenpraktijk.1 Ook in de tweede lijn komt de klacht veelvuldig voor. Niet alleen de behandeling van vermoeidheid en onderzoek naar de oorzaak ervan behoren tot het werkterrein van artsen. Ook worden artsen steeds vaker ingeroepen bij arbeids- of verzekeringsconflicten als de vermoeidheid langdurig aanhoudt en invaliderend is. De arts moet dan beoordelen of er inderdaad sprake is van chronische vermoeidheid die al dan niet samenhangt met ziekte. Momenteel bestaat er echter geen algemeen aanvaarde Nederlandstalige definitie van het begrip ‘chronische vermoeidheid’.

Het ontbreken van zo’n definitie vinden wij, leden van de Vlaams-Nederlandse Onderzoekersgroep-Chronische Vermoeidheid (VNO-CHROVER), problematisch. Ten eerste kan hierdoor spraakverwarring ontstaan tussen patiënt en hulpverlener. De laatste kan niet goed nagaan of de langdurige vermoeidheid waarvan de patiënt spreekt hetzelfde is als wat de hulpverlener verstaat onder chronische vermoeidheid. Er kan zelfs niet worden vastgesteld of…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, centrum Interstitiële Longziekten, Nieuwegein.

Dr. I.H.E. Korenromp, gedragswetenschapper.

Vrije Universiteit Brussel, faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, Brussel, België.

UMC St Radboud, Nijmeegs Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid, Nijmegen.

Prof.dr. G. Bleijenberg, medisch psycholoog.

Contact dr. I.H.E. Korenromp (i.korenromp@antoniusziekenhuis.nl)

Verantwoording

De eerste twee auteurs leverden een gelijke bijdrage aan het manuscript. Alle auteurs zijn lid van de Vlaams-Nederlandse Onderzoekersgroep-Chronische Vermoeidheid (VNO-CHROVER) dat onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen verenigt die allen ‘chronische vermoeidheid’ bestuderen. De onderzoekers vertegenwoordigen verschillende disciplines: huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde, neurologie, longziekten, psychologie, fysiotherapie en verpleegkunde.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 februari 2012

Ook interessant

Reacties