Aanhoudende vermoeidheid na een Q-koortsinfectie

Klinische praktijk
Stephan P. Keijmel
Gabriëlla Morroy
Corine E. Delsing
Gijs Bleijenberg
Chantal P. Bleeker-Rovers
Aura Timen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5258
Abstract

Samenvatting

  • Sinds 2007 zijn er in Nederland ruim 4000 patiënten gemeld met een acute Q-koortsinfectie. Ongeveer 20% van deze patiënten ontwikkelt aansluitend langdurige vermoeidheid. Deze vermoeidheid, de bijkomende klachten en de door patiënten ervaren beperkingen in maatschappelijk functioneren worden samengevat als het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). De verwachting is dat het aantal QVS-patiënten de komende jaren zal toenemen.

  • In de eerste 6 maanden na een acute Q-koortsinfectie is de kans op spontaan herstel groot. Het is gerechtvaardigd dit natuurlijk beloop af te wachten.

  • De diagnose ‘QVS’ berust op anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek.

  • Het percentage patiënten met QVS dat spontaan herstelt lijkt klein. Gegevens over herstel na behandeling zijn nog niet voorhanden. Het advies is om QVS-patiënten te verwijzen naar gespecialiseerde behandelaars die cognitieve gedragstherapie voor het chronische-vermoeidheidssyndroom of QVS kunnen bieden.

  • De recent verschenen richtlijn ‘Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)’ heeft tot doel uniformiteit te bereiken in diagnostiek en behandeling van QVS.

Auteursinformatie

* Namens de werkgroep ‘Q-koortsvermoeidheidssyndroom’. De leden van deze werkgroep staan vermeld onderaan dit artikel.

UMC St Radboud, Nijmegen.

Afd. Algemeen Interne Geneeskunde: drs. S.P. Keijmel, arts-onderzoeker; dr. C.P. Bleeker-Rovers, internist-infectioloog.

Afd. Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid: prof.dr. G. Bleijenberg, klinisch psycholoog.

GGD Hart voor Brabant, ’s-Hertogenbosch.

Drs. G. Morroy, arts Maatschappij en Gezondheid/Infectieziektebestrijding.

Medisch Spectrum Twente, afd. Interne Geneeskunde, Enschede.

Drs. C.E. Delsing, internist-infectioloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Dr. A. Timen, arts Maatschappij en Gezondheid/Infectieziektebestrijding.

Contact drs. S.P. Keijmel (S.Keijmel@AIG.umcn.nl)

Verantwoording

De eerste 2 auteurs droegen evenveel bij aan dit artikel. Drs. Alfons Olde Loohuis, huisarts, dr. Jaap J. Maas, bedrijfsarts-epidemioloog, en Laura Rust, MSc, beleidsmedewerker Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, droegen bij aan dit artikel.
Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5258; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: het RIVM droeg bij aan de reiskosten voor deelname aan bijeenkomsten van de richtlijncommissie.
Aanvaard op 5 september 2012
De werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom bestaat uit: dr. Aura Timen, voorzitter en arts Maatschappij en Gezondheid/Infectieziektebestrijding, drs. Desirée J. Beaujean, gezondheidswetenschapper, beiden van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, Centrum Infectieziektebestrijding, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven; prof.dr. Gijs Bleijenberg, klinisch psycholoog, Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCt), Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV), UMC St Radboud, Nijmegen; dr. Chantal P. Bleeker-Rovers, internist-infectioloog, Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), UMC St Radboud, Nijmegen; drs. Sandra van Dam, gezondheidsdeskundige, GGD Hart voor Brabant, ’s-Hertogenbosch; drs. J.A.W. (Allart) Dekker, stafverzekeringsarts UWV Den Haag, Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG); drs. Corine E. Delsing, internist-infectioloog, Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Medisch Spectrum Twente, Enschede; drs. Rikie Deurenberg, informatiespecialist, Centraal BeleidsOrgaan (CBO), Utrecht; drs. Stephan P. Keijmel, arts-onderzoeker, UMC St Radboud, Nijmegen; dr. Jaap J. Maas, bedrijfsarts-epidemioloog, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), AMC, Amsterdam; Nelleke Maathuis, beleidsmedewerker Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, Zorgbelang Brabant; drs. Gabriëlla Morroy, arts Maatschappij en Gezondheid, GGD Hart voor Brabant, ’s-Hertogenbosch; drs. Alfons Olde Loohuis, huisarts, Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), Herpen; drs. Ad de Rooij, bedrijfsarts, Stigas, Leiden; Laura Rust, MSc, beleidsmedewerker Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven; Corrie Siegers-Siebelink, physician assistant Interne Geneeskunde, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch; Ria van Son, bestuurslid Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts.

Vermoeidheid na Q-koorts: niets nieuws onder de zon

Ook interessant

Reacties