Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1502-4

Vergadering gehouden op 19 november 1993 te Amsterdam

S.Mak-Kregar, G.Baris, R.B.Keus, A.J.M.Balm, R.T.Gregor en F.J.M.Hilgers (Amsterdam), Epidemiologie en stadiëring van het orofarynxcarcinoom

Carcinomen in de orofarynx zijn zeldzaam. Minder dan 1 van alle maligniteiten, ofwel 10-15 van alle hoofd-halstumoren, ontstaat in deze regio. De incidentie is hoger bij mannen dan bij vrouwen, variërend van 2:1 in Denemarken tot 12:1 in Frankrijk. De prevalentie is het hoogst tussen het 50e en het 70e levensjaar bij beide seksen. Histopathologisch is in 90 of meer sprake van een plaveiselcelcarcinoom. De belangrijkste etiologische factoren zijn roken en alcoholgebruik, anamnestisch bevestigd door 70-90 van alle…

Auteursinformatie

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren, pa Integraal Kankercentrum Midden-Nederland, Servaasbolwerk 14, 3512 NK Utrecht.

Prof.dr.G.J.Hordijk, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties