Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1515-9

4e workshop: Zeldzame hoofd-halstumoren; gehouden op 16 november 1990 te Nijmegen

J.J.Manni (Nijmegen) en J.M.H.van der Beek (Maastricht), Het carcinoïd van de larynx; Nederlandse casuïstiek

Neuro-endocriene(NE) carcinomen van de larynx worden thans onderverdeeld in:

– Goed gedifferentieerd NE carcinoom (carcinoïd).

– Matig gedifferentieerd NE carcinoom (atypisch carcinoïd).

– Slecht gedifferentieerd NE carcinoom (kleincellig oatcellcarcinoom.1

Het zijn zeldzame tumoren: van de larynx zijn er in totaal ongeveer 200 beschreven. Ruim de helft hiervan zijn carcinoïden en het overgrote deel is atypisch. Het atypische carcinoïd heeft een klinisch agressief beloop en een slechte prognose. De tumor komt tweemaal zo vaak voor…

Auteursinformatie

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren, Secretariaat, Integraal Kankercentrum Midden-Nederland, Servaasbolwerk 14, 3512 NK Utrecht.

Prof.dr.G.J.Hordijk, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties