Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1012-6

Vergadering gehouden op 5 oktober 1990 te Amsterdam

G.H.Ho, R.B.Keus, E.J.Th.Rutgers. E.Gortzak, Ch.Albus-Lutter en G.Hart (Amsterdam), Prognostischefactoren voor het optreden van een lokaal recidief bij de behandeling van het weke-delensarcoom

In de periode 1965 tot 1981 werden in Het Nederlands Kanker Instituut 288 patiënten behandeld wegens een niet-gemetastaseerd weke-delensarcoom. Achtendertig patiënten werden behandeld met palliatieve radiotherapie en van verdere analyse uitgesloten. Van de 250 curatief behandelde patiënten werden 219 patiënten verwezen na eerdere behandeling elders. Drieënzestig patiënten werden verwezen voor een recidief.

De chirurgische behandeling bestond bij voorkeur uit wijde lokale excisie met sparen van vitale structuren. De indicaties voor…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie, pa St. Elisabeth Ziekenhuis, Postbus 90151, 5000 LC Tilburg.

Dr.J.A.Roukema, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties