Nederlandse Vereniging voor Urologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:107-12

Vergadering gehouden op 12 mei 2000 te Rotterdam

J.Curtis Nickel (Kingston, Canada), Chronisch pelvisch pijnsyndroom bij mannen; verschillende behandelingsstrategieën

Chronische prostatitis en interstitiële cystitis zijn beide chronische pelvische pijnsyndromen waarvan de etiologie en de kliniek erg op elkaar lijken. Men heeft diverse etiologische ideeën ontwikkeld om de pathogenese van beide syndromen microbiologisch, immunologisch, neuromusculair of neurofysiologisch en anatomisch-fysiologisch te kunnen begrijpen. In de meeste gevallen gaat het bij het chronisch pelvisch pijnsyndroom om een multifactoriële etiologie.

Er is bij mannen een duidelijke overlap tussen het symptomencomplex van chronische prostatitis en dat van interstitiële cystitis.

Er blijken voortdurend problemen te bestaan…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Urologie, Postbus 20.061, 3502 LB Utrecht.

Dr.A.J.M.Hendrikx, voorzitter wetenschappelijke commissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties