Nederlandse Vereniging voor Urologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2268-72

Vergadering gehouden op 26 april 2002 te Rotterdam

J.R.Spermon, L.de Geus-Oei, W.J.G.Oyen, L.A.L.M.Kiemeney en J.A.Witjes (Nijmegen), Evaluatie van de respons op chemotherapie voor testistumoren: de waarde van positronemissietomografie met fludeoxyglucose F18

Door gebruik van positronemissietomografie (PET) met fludeoxyglucose F18 (FDG) is het mogelijk om cellen met een verhoogd metabolisme, zoals tumorcellen, te visualiseren. Wij onderzochten of het vervolgen van de respons op chemotherapie met behulp van FDG-PET van meerwaarde kon zijn ten opzichte van CT.

Methoden

Seriële FDG-PET-studies werden uitgevoerd bij 17 opeenvolgende patiënten die chemotherapie kregen voor gemetastaseerde testistumor (13 non-seminomen en 4 seminomen). De studies vonden plaats op…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Urologie, Postbus 20.061, 3502 LB Utrecht.

Dr.E.J.H.Meuleman, uroloog.

Ook interessant

Reacties