Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:710-2

Vergadering gehouden op 24 november 2000 te Utrecht

J.J.Jager, H.Langendijk, M.Pannebakker, J.Rijken en J.de Jong (Heerlen), Eenmalige behandeling met brachytherapie bij het oesofaguscarcinoom: een goede en eenvoudige palliatie

Patiënten met een oesofaguscarcinoom in stadium III of hoger worden in de regio van het Integraal Kankercentrum Limburg behandeld met een eenmalige sessie brachytherapie ter palliatie van dysfagie. Tussen 1987 en 1993 zijn 88 patiënten op deze manier behandeld. De resultaten zijn eerder gepubliceerd.1 Het betrof patiënten met een histologisch bevestigd, primair oesofaguscarcinoom. Na het inbrengen van een oesofagusapplicator werd een eenmalige dosis van 15 Gy toegediend, gedoseerd op 1 cm…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. Postbus 8176, 3503 RD Utrecht.

Dr.H.Struikmans, voorzitter Wetenschapscommissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties