Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:842-4

Algemene ledenvergadering gehouden op 12 december 1987 te Utrecht

G.H.Ritsema en C.J.P.Thijn (Rotterdam), Pijnlijk prikkelbare-darmsyndroom en fysiologisch gericht röntgenonderzoek van het colon; komen we ogen tekort?

De diagnose pijnlijk ‘irritable bowel syndrome’ (IBS) of spastisch colon wordt per exclusionem gesteld. Anatomische afwijkingen ontbreken. Er is nog geen positief diagnostisch criterium. Kan de radiodiagnost de diagnostische mogelijkheden niet verbeteren? Dat kan alleen als er tijdens het coloninlooponderzoek bij patiënten bij wie klinisch vermoeden bestaat van een pijnlijk IBS reproduktie van de pijn optreedt. Deze reproduktie moet dan samengaan met een kenmerkend contractiepatroon van het colon. Deze samenhang moet twee keer gezien…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek, Secretariaat, Postbus 8171, 3503 RD Utrecht.

Dr.J.S.Laméris, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties