Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de Nederlandse Vereniging voor Urologie

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1978;122:698-3