Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1977;121:1578-9