Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:381-3

Vergadering gehouden op 30 en 31 mei 1986 te Zandvoort

J.Clements en N.Exalto (Haarlem), Audiovisuele verwerking van echobeelden

Een uiteenzetting werd gegeven van het belang c.q. doel van audiovisuele verwerking van echobeelden. Dit vond plaats met behulp van foto- en videomateriaal. Doel fotovideo-documentatie is verslaglegging van de klinische toestand, intercollegiaal overleg, bijstand voor de patiënt (bijv. voorlichting), publikatiesvoordrachten en opleiding (co-assistentenassistentenverpleegkundigen).

Aan de hand van een video-opname werd het educatieve aspect toegelicht. De video-opname demonstreerde de mogelijkhedenvoorwaarden waaraan het routinematige echoscopische onderzoek bij de zwangere in het derde trimester dient te voldoen. De nadruk ligt hierbij op de volgorde en…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

Dr.C.Vermeulen-Meiners, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties