Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1131-6

Vergadering gehouden op 29 november 1991 te Rotterdam

M.J.Duk en H.Boonstra (Groningen), Over de specificiteit van tumormerkstofbepalingen

Wegens een planocellulair cervixcarcinoom, stadium IB, werd een 69-jarige, overigens gezonde patiënte in 1989 behandeld door middel van een primaire Wertheim-Meigs-operatie, gevolgd door bestraling van het bekken wegens lymfkliermetastasen. In verband met buikklachten werd zij na enkele maanden elders gezien door de internist. Na cholecystectomie persisteerden de klachten echter en nam het gewicht sterk af. Gedacht werd aan een subileus ten gevolge van radiatie-enteritis. Het beleid was expectatief. Na enige tijd ontstond een vrij ernstige ascites, gepaard gaande met een stijging van het…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht. Dr.M.A.H.M.Wiegerinck, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties