Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2353-6

Vergadering gehouden op 5 april 1991 te Rotterdam

A.B.F.Crane-Elders en C.P.T.Schijf (Nijmegen), Hoe persisterend is trofoblast?

Besproken wordt een 32-jarige patiënte, VI-gravida, II-para, bij wie zich een ‘low risk’ persisterende trofoblast ontwikkelde na evacuatie van een mola-graviditeit. Zij werd behandeld met methotrexaat en folinezuur (Leucovorin). Patiënte werd 3 maanden na normalisatie van de ‘human chorionic gonado-trophin’ (HCG)-spiegel laparoscopisch gesteriliseerd. Anderhalf jaar later was opnieuw sprake van HCG-activiteit. Aanvankelijk werd gedacht aan een extra-, later aan een intra-uteriene graviditeit. Beide konden worden uitgesloten en de diagnose ‘recidief persisterende trofoblast’ werd gesteld. Metastasen werden uitgesloten. Een uterusextirpatie werd verricht en bij pathologisch-anatomisch…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

Dr.M.A.H.M.Wiegerinck, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties