Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1124-6

Vergadering gehouden op 12 en 13 november 1998 te Veldhoven

A.J.Beijnon, P.A.P.Groenen, A.F.M.Snik en P.van den Broek (Nijmegen), P300-potentialen opgewekt met toon- en spraakstimuli bij kinderen met een cochleair implantaat

Doel

Bij volwassen normaalhorenden en volwassen cochleair-implantaat(CI-)gebruikers blijken P300-potentialen opwekbaar. Bij dove kinderen met een Nucleus-meerkanaals-CI (Cochlear, Melbourne, Australië) hebben wij eveneens getracht deze zgn. ‘event-related potential’, i.e. de P300-potentiaal, elektrisch op te wekken.

Patiënten en methode

Bij 14 kinderen zijn P300-metingen in vrijveldopstelling uitgevoerd. Als controlegroep fungeerde een groep normaal horende kinderen. Om de P300-potentiaal op te wekken, zijn toon- en spraakcontrasten aangeboden volgens het ‘odd-ball’-paradigma.

Resultaten

P300-potentialen zijn…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, secretariaat: Jan van Goyenkade 11, 1075 HP Amsterdam.

Dr.K.T.van der Laan, tweede secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties