Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:686-95

Vergadering gehouden op 3 en 4 november 1995 te Amsterdam

H.Bouman, S.F.L.Klis, J.E.Veldman, J.C.M.J.de Groot, G.F. Smoorenburg en E.H.Huizing (Utrecht), Inductie van een immuungemedieerde hydrops door perisacculaire depositie van sefarose; een morfologische en elektrofysiologische studie in cavia's

Perisacculaire depositie van sefarose-parels leidde na één week tot een lichte tot matige endolymfatische hydrops in tweederde van de behandelde oren. De ontwikkeling van deze hydrops lijkt het gevolg te zijn van een niet-specifiek steriel ontstekingsinfiltraat rond de saccus endolymphaticus.

De hydrops werd elektrofysiologisch gekarakteriseerd door een verminderde amplitude van de door een met een toonstoot van 2 kHz opgewekte samengestelde actiepotentiaal na…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, Jan van Goyenkade 11, 1075 HP Amsterdam.

Dr.K.T.van der Laan, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties