Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1246-8

Vergadering gehouden op 4 en 5 november 1999 te Groningen

M.P.Copper, C.F.Smit, L.D.Stanojcic, L.M.H.Mathus-Vliegen, P.P.Devriese en P.F.Schouwenburg (Amsterdam), Laryngofaryngeale reflux bij patiënten met een carcinoom in het hoofd-halsgebied

Doel

Laryngofaryngeale reflux kan een risicofactor zijn voor de ontwikkeling van een plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied en kan een rol spelen bij het ontstaan van postoperatieve of door radiotherapie geïnduceerde complicaties. In dit onderzoek werd de incidentie van laryngofaryngeale en gastro-oesofageale reflux bij patiënten met een hoofd-halscarcinoom bepaald.

Patiënten en methoden

Er ondergingen 24 nog onbehandelde patiënten met een larynx- of farynxcarcinoom een 24-uursdubbelkanaals-pH-meting. Bovendien verrichtte men metingen bij 10 patiënten die…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, Jan van Goyenkade 11, 1075 HP Amsterdam.

Dr.K.T.van der Laan, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties