Nederlandse vereniging voor groepspsychotherapie

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1963;107:1291-3