Nederlandse vereniging voor groeps-psychotherapie

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1966;110:1244-8