Nederlandse vereniging voor groepspsychotherapie

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1967;111:711-6