Nederlandse Vereniging voor de Studie van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2105-6

Vergadering gehouden op 17 april 1986 te Rotterdam

P.C.van Voorst Vader (Groningen), Spectrum van huid- en slijmvliesafwijkingen veroorzaakt door humane papillomavirussen

Het humane papillomavirus (HPV), ook wel het wratvirus genoemd, staat de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling. Enerzijds wegens de relatief recente mogelijkheid tot typering van de verschillende HP-virussen met behulp van de moleculaire biologie (HPV is in vitro niet te kweken), anderzijds wegens veronderstelde oncogene eigenschappen van bepaalde HP-virussen. Het aantal HPV-typen neemt gestadig toe (thans groter dan 30), doordat men steeds weer virustypen vindt, die gekarakteriseerd kunnen worden als verschillend van reeds bekende. Bij internationale…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor de Studie van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, Secretariaat, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Dr.H.E.Menke, secretaris.

Ook interessant

Reacties