Papillomavirus en cervix uteri-carcinoom

Klinische praktijk
J. ter Schegget
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:967-71

Thans zijn er ongeveer 50 typen humaan papillomavirus (HPV) bekend. Een aantal HPV-typen en de aandoeningen waarbij ze geïsoleerd zijn met behulp van moleculaire klonering, staan in de tabel vermeld.1 Sommige HPV-typen worden aangetroffen in benigne afwijkingen, zoals wratten van de huid of de genitaliën en larynxpapillomen, andere in maligne afwijkingen van huid, larynx en cervix. Papillomavirussen zijn de laatste jaren sterk in de belangstelling gekomen wegens hun mogelijke betekenis in de pathogenese van het plaveiselcelcarcinoom en het adenocarcinoom van de cervix uteri. In dit artikel zal worden aangetoond, dat het papillomavirus mogelijk een belangrijke, maar zeker niet de enige oorzaak is van het cervixcarcinoom. Andere oorzakelijke factoren kunnen activering van proto-oncogenen, repressie van tumorsuppressorgenen en immunologische processen zijn.

Humaan papillomavirus en cervix uteri-carcinoom

In het algemeen wordt verondersteld dat het voorkomen van cervixcarcinoom samenhangt met seksuele activiteit. Vroege sexarche en promiscuïteit zouden risicofactoren zijn voor cervixcarcinoom.2 De…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Vakgroep Medische Microbiologie, afd. Virologie, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.J.ter Schegget, viroloog-biochemicus.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties