Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:690-5

Vergadering gehouden op 28 en 29 september 2001 te Arnhem

Op 28 en 29 september 2001 werden voor de vijfde maal de Anesthesiologendagen gehouden. Er namen 812 anesthesiologen en anesthesiologen in opleiding aan deel. In totaal werden 69 voordrachten gehouden, waarvan 24 vrije voordrachten en 24 posterpresentaties. De beste abstracts van de vrije voordrachten en posterpresentaties worden hierbij afgedrukt.

De Professor Vermeulen-Cranch-lezing werd uitgesproken door dr.J.Damen. In deze lezing werd ingegaan op de preventie van cardiale problemen bij de patiënt voor een niet-cardiale ingreep.

Als algemeen thema was gekozen voor de cardiaal belaste patiënt. De ‘state-of-the-art lecture’ werd verzorgd door…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Postbus 20.063, 3502 LB Utrecht.

Contact Th.H.N.Groenland, coördinator wetenschappelijke vergaderingen (nva@anesthesiologie.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties