Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:957-60

Vergadering gehouden op 24 september 1994 te Utrecht

F.D.M.Hommes en J.M.K.H.Wierda (Groningen), Klinisch-farmacologisch profiel van mivacurium, rocuronium en vecuronium

Mivacurium en rocuroniuxn zijn twee onlangs ontwikkelde spierverslappers. Het werkingsprofiel en de intubatiecondities van deze niet-depolariserende relaxanten werden bepaald en vergeleken met die van vecuronium.

Zestig patiënten (American Society of Anesthesiologists (ASA)-klasse 1-3, 18-65 jaar oud) participeerden in dit onderzoek en kregen gerandomiseerd een spierverslapper. De anesthesie werd ingeleid met thiopental en fentanyl en werd onderhouden met N2OO2, isofluraan en fentanyl. De spierverslapping werd gemeten door middel van mechanomyografie. De N. ulnaris werd gestimuleerd (0,1 Hz), afgewisseld…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, pa Ziekenhuis de Weezenlanden, afd. Thoraxanesthesiologie en Intensive Care, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle. Dr.J.Damen, secretaris wetenschappelijke vergaderingen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties