Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2534-40

Vergadering gehouden op 14 september 1996 te Utrecht

J.J.L.M.Bierens en L.W.M.Habets (Venlo), Voldoet intubatie op straat aan anesthesiologische kwaliteitseisen?

In de ambulancehulpverlening wordt het intuberen als een algemeen geaccepteerde procedure gezien. Jaarlijks vinden meer dan 5500 intubaties ‘op straat’ plaats en intubeert een ambulanceverpleegkundige gemiddeld 8 maal. Deze situatie heeft zich ontwikkeld zonder formeel overleg met de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie.

Met de dagelijkse anesthesiologische praktijk als referentiekader mag men verwachten dat de intubaties uitgevoerd worden door ambulancehulpverpleegkundigen die goed geschoold zijn, dat nascholing plaatsvindt, dat er protocollen bestaan over de uitvoering en indicatiestelling en dat op een bepaalde wijze…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Postbus 20.063, 3502 LB Utrecht.

Th.H.N.Groenland, coördinator wetenschappelijke vergaderingen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties