Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2361-3

Vergadering gehouden op 10 december 1988 te Utrecht

G.Langelaar (Den Haag), Klinische ervaringen met nimodipine bij patiënten met een intracranieel aneurysma

Drieënnegentig patiënten, 36 mannen en 57 vrouwen met een subarachnoïdale bloeding door een geruptureerd intracranieel aneurysma werden vanaf de dag van opname behandeld met nimodipine (30 µgkguur), normovolemische normotensie vóór de operatie (clippen), hypervolemische hemodilutie na de operatie, en met hypervolemische hemodilutie en zo nodig geïnduceerde hypertensie in geval van ischemische neurologische uitval.

Het resultaat werd geklasseerd in een O-V schaal. O-I-II: patiënten, volledig onafhankelijk, zonder of met geringe neurologische uitval. III: volledig afhankelijk. IV: vegetatief en V: dood…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, pa Vestdijklaan 302, 9721 VX Groningen.

E.Hidding, coördinator wetenschappelijke vergaderingen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties