Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:302-4

Vergadering gehouden op 29 september 1990 te Haarlem

W.Bakker (Amsterdam), Klinisch manifeste aspiraties bij sectio caesarea (een retrospectief onderzoek bij 1027 patiënten)

Aspiratie van maaginhoud in de longen is een van de meest gevreesde complicaties tijdens de inleiding van een algehele anesthesie vanwege de hoge sterfte. Met name bij zwangeren is de kans op regurgitatie van maaginhoud groot. Zij worden derhalve als niet-nuchter beschouwd. In de periode van 1978-1987 ondergingen 1027 patiënten in het VU-ziekenhuis een sectio caesarea. In een retrospectief onderzoek werd gekeken naar het vóórkomen van aspiratie, de ernst ervan en de eventuele relatie met de toegepaste techniek…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, pa Academisch Ziekenhuis, Instituut voor Anaesthesiologie, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

Dr.J.Damen, coördinator.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties