Nederlandse Vereniging voor Allergologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1727-8

Vergadering gehouden op 15 maart 1986 te Utrecht

M.N.B.M.Driessen en J.A.G.van Luijn (H. Landstichting), Grassoorten en pollinosis

Met behulp van gegevens uit de medische en botanische literatuur wordt een poging gedaan om te komen tot een zo objectief mogelijke selectie van de grassoorten die van belang zijn als verwekkers van hooikoortsklachten in Nederland. Uitgaande van de 144 in Nederland voorkomende grassen en granen, komen wij dan op grond van vijf selectiecriteria tot 29 grassoorten (behorende tot 20 geslachten). De twee belangrijkste criteria luiden: (1) De pollen-producerende plantesoort moet rijkelijk voorkomen in een bepaald gebied, dat niet te klein mag zijn…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Allergologie, Emmalaan 22, 3581 HV Utrecht.

Jhr.A.C.Quarles van Ufford, secretaris.

Ook interessant

Reacties