Nederlandse Brandwonden Club

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2494-5

Vergadering gehouden op 16 mei 1992 te Beverwijk

G.L.van der Tempel, E.W.Sauër en T.Draaisma-van Sluis (Groningen), Brandwonden in Groningen, Friesland en Drenthe; een epidemiologisch onderzoek

Sedert 1 juni 1979 functioneert het Brandwondencentrum in het Rooms-Katholiek Ziekenhuis te Groningen, waarin 95 van de opgenomen patiënten uit de drie noordelijke provincies komen. In de periode 1980-1989 werden in dit Brandwondencentrum 959 patiënten met brandwonden opgenomen. In dezelfde periode werden ook in de andere ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe patiënten met brandwonden klinisch verzorgd. Om na te gaan hoe groot de incidentie van brandwonden in de drie noordelijke provincies is en om…

Auteursinformatie

Vereniging ‘Nederlandse Brandwonden Club’, Secretariaat, Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk.

A.F.P.M.Vloemans, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties