Nederlandse Brandwonden Club

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1247-9

Vergadering gehouden op 6 oktober 1990 te Groningen

G.L.van der Tempel, M.W.N.Nijsten, H.Boxma, R.Spijker, H.J.Klasen, C.E.Hack, G.J.Wolbink en H.J,ten Duis (Groningen, Rotterdam, Beverwijk en Amsterdam), Betekenis van interleukine-6-bepalingen bij patiënten met uitgebreide brandwonden

De brandwondenpatiënt toont initieel één van de hevigste ontstekingsreacties die nog met het leven verenigbaar zijn. Kort na het ongeval ontstaat bij deze patiënten een uitgesproken zogenaamde acute-fasereactie, die zich klinisch onder andere uit in temperatuurverhoging, toeneming van de hartfrequentie en ademhalingsfrequentie. De aard van de mediatoren die deze acute-fasereactie in gang zetten, is nog niet opgehelderd. De laatste twee jaar zijn er aanwijzingen gevonden voor een…

Auteursinformatie

Vereniging ‘Nederlandse Brandwonden Club’, Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk.

A.F.P.M.Vloemans, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties