Eerste beoordeling en behandeling van kleine brandwonden: 10 tips

Klinische praktijk
Gro L. Vlaspolder
A.F.P.M. (Jos) Vloemans
Roelf S. Breederveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D591
Abstract

In een serie artikelen in de rubriek Stand van zaken worden de huidige kennis en recente inzichten over een onderwerp samengevat in enkele praktische tips. Meer achtergrondinformatie over deze tips is te vinden op www.ntvg.nl/D591.

Samenvatting

De eerste opvang van een patiënt met brandwonden is een uitdaging voor iedere dokter. De eerste stap is adequaat koelen van een brandwond. Daarna is een zorgvuldige anamnese en een goede eerste beoordeling van essentieel belang voor de behandeling. De brandwond dient regelmatig te worden geïnspecteerd, om de wondgenezing te volgen en een eventuele infectie tijdig te herkennen. Wanneer de wond na 2 weken nog niet is genezen, kan hypertrofische littekenvorming optreden en dient een operatieve behandeling te worden overwogen. Voor overleg over de behandeling van de brandwond, bij infectie van de wond of de overweging over te gaan tot operatie en voor het overplaatsen van een patiënt naar een brandwondencentrum kan altijd contact worden opgenomen met de brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam en Groningen.

Auteursinformatie

Brandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Heelkunde en Brandwondengeneeskunde, Beverwijk.

Contact drs. G.L. Vlaspolder (glvlaspolder@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gro L. Vlaspolder ICMJE-formulier
A.F.P.M. (Jos) Vloemans ICMJE-formulier
Roelf S. Breederveld ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Praktische tips
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Het in het artikel genoemde nitrofural is uit de handel in Nederland.

Het gebruik van mupirocine zou beperkt moeten blijven tot bestrijding van MRSA en kan worden ingezet als lokale behandeling indien sprake is van resistentie tegen fusidinezuur.

Menno Bakker, apotheker

Gerrit
van Rijn

Ik mis een verdere uitwerking bij wonden ontstaan door stoffen die etsend zijn omdat de aanpak van zuren en hydroxides verschillen en ook tussen zuren zelfs verschillen bestaan zoals fluorwaterstofzuur een andere aanpak vereist dan bijv. zwavelzuur of zoutzuur.