Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1267-72

Vergadering gehouden op 14 maart 1997 te Groningen

G.I.J.M.Beerthuizen (Groningen), Het gebruik van groeihormoon bij ernstig verbrande patiënten

Patiënten met ernstige verbrandingen tonen een sterk verhoogd metabolisme. De sterk verhoogde energiebehoefte is het gevolg van een verhoogde verdamping door de uitgebreide huiddefecten en grote energiebehoefte van de wondgenezingsprocessen. De behandeling is gericht op voldoende vochtsuppletie, infectiepreventie en hyperalimentatie. Bij voorkeur wordt de voeding enteraal toegediend. In een groot aantal gevallen is het op deze wijze mogelijk patiënten adequaat te voeden. In een aantal gevallen blijkt dit doel niet bereikt te worden.

Patiënt A had over 85 van het lichaamsoppervlak brandwonden…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg, Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk.

Mw.R.F.Brand-van Tilburg, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties