Nederlands als taal van de wetenschap.

Media
A. Grypdonck
F. Balk-Smit Duyzentkunst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:419

Nederlands als taal van de wetenschap. Onder redactie van A.Grypdonck. (Aula paperback 109.) 125 bl. Het Spectrum, Utrecht 1985. Prijs: ingen. ƒ 19,90.

Negen behartigenswaardige opstellen van alfa-, bèta- en gammavaklieden (onder wie geen medicus) over de problemen van wetenschappelijke communicatie in de moedertaal tussen vakgenoten onderling en tussen specialisten en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties