Nederland en 'post-marketing surveillance'

Opinie
H. Wesseling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:7-1

Zie ook de artikelen op bl. 13-6 en 36-41.

‘Post-marketing surveillance’ (PMS) is een modieus begrip. Nader onderzoek naar hoofd- en bijwerkingen van een geneesmiddel nadat het op de markt is gebracht heeft altijd al plaatsgehad, maar ineens – zo lijkt het wel – is het uit de alledaagsheid getrokken, van een Engelse naam plus afkorting voorzien en tot geneeskundig voorpaginanieuws gemaakt.

Instituties en tijdschriften die zich uitsluitend bezighouden met PMS rijzen uit de grond en onlangs heeft de Gezondheidsraad een uitgebreid rapport over PMS doen verschijnen.1Vanwaar die toenemende activiteit? De redenen die in het rapport van de Gezondheidsraad voor deze belangstelling voor PMS worden genoemd zijn plausibel; ze komen feitelijk hierop neer dat het onderzoek dat aan registratie van een geneesmiddel voorafgaat inadequaat is, maar geen van de gegeven redenen is nieuw. Nieuw is het voorstel van de Europese Commissie om met ingang van 1 januari…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, faculteit Geneeskunde, vakgroep FarmacologieKlinische Farmacologie, Bloemsingel 1, 9713 BZ Groningen.

Prof.dr.H.Wesseling, klinisch farmacoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties