‘Natuurlijk doe ik mee!’

Hanneke van Laarhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B940

‘Ja natuurlijk wil ik meedoen!’ Bijna verbaasd kijkt meneer C. me aan. Hij heeft een gemetastaseerd maagcarcinoom, maar is in goede conditie. Ik heb hem zojuist de JACOB-studie uitgelegd: een gerandomiseerd fase-III-onderzoek voor patiënten met een gemetastaseerd maag/maagovergangscarcinoom dat de groeifactorreceptor HER2 tot overexpressie brengt (HER2-positief). In de studie worden patiënten gerandomiseerd voor de standaardbehandeling – chemotherapie in combinatie met trastuzumab – of voor de combinatie van deze behandeling met pertuzumab. Voor patiënten met HER2-positieve borstkanker leidde de combinatie van trastuzumab en pertuzumab tot een belangrijke verbetering van de uitkomst van de behandeling. De grote vraag is of dat bij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties