Hersenmetastasen bij het mammacarcinoom: een bijzonder beloop bij HER2-positieve tumoren

Klinische praktijk
K.P.G.M. Hurkens
P.S.G.J. Hupperets
G.J.M. Creemers
F.L.G. Erdkamp
K.K. van de Vijver
V.C.G. Tjan-Heijnen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2701-6
Abstract

Dames en Heren,

Dagelijks verschijnen er nieuwe medicijnen op de markt, stuk voor stuk na jarenlang gedegen onderzoek. Toch geven sommige van deze medicijnen na een aantal jaren van toepassing in de praktijk nu en dan onverwachte bevindingen.

Trastuzumab is een relatief nieuw geneesmiddel dat wordt ingezet bij de behandeling van borstkanker. Het is een monoklonaal antilichaam gericht tegen het extracellulaire domein van de humane epidermale-groeifactorreceptor(HER)2. Met dit nieuwe middel kunnen we het ziektebeloop gunstig beïnvloeden door het te geven als onderdeel van adjuvante behandeling; dit reduceert de kans op overlijden met ongeveer een derde. Ook is het te gebruiken bij de palliatieve behandeling van het gemetastaseerde mammacarcinoom.1-4

Tegelijk met een verbeterde overleving wordt echter ook een opmerkelijk hoge incidentie gerapporteerd (25-40) van hersenmetastasen bij patiënten die elders al metastasen van het mammacarcinoom hadden.5 In deze klinische les bespreken wij aan de hand van een drietal ziektegeschiedenissen de…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Medische Oncologie: mw.drs.K.P.G.M.Hurkens, arts in opleiding tot oncoloog; hr.dr.P.S.G.J.Hupperets en mw.prof.dr.V.C.G.Tjan-Heijnen, medisch oncologen.

Afd. Pathologie: hr.dr.K.K.van de Vijver, patholoog.

Catharina-ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Eindhoven.

Hr.dr.G.J.M.Creemers, medisch oncoloog.

Maaslandziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Sittard.

Hr.dr.F.L.G.Erdkamp, medisch oncoloog.

Contact mw.prof.dr.V.C.G.Tjan-Heijnen (vcg.tjan.heijnen@mumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties