Nabiximols als substituut voor cannabis?

Opinie
Glenn J.H. Dumont
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4578
Abstract

Cannabisafhankelijkheid is wereldwijd een van de meest voorkomende verslavingen, zonder effectieve medicamenteuze behandelingen. Mogelijk is nabiximols als substitutietherapie bruikbaar bij de behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van cannabis. Hoe effectief is dit middel?

Bij frequent gebruik van cannabis treedt gewenning voor het effect op, wat resulteert in onttrekkingsverschijnselen wanneer de patiënt niet meer gebruikt. Hierdoor kan een negatieve spiraal ontstaan van een escalerende dosering en frequentie in het gebruik van cannabis. Substitutietherapie kan deze cirkel doorbreken door de ontrekkingsverschijnselen te verminderen. Tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) zijn de twee voornaamste componenten van cannabis; dit zijn agonisten voor de cannabinoïde (CB1 en CB2) receptoren.1 Nabiximols, dat toegediend wordt in de vorm van een mondspray, bevat 2,7 mg THC en 2,5 mg CBD per spray.

In 2019 verscheen een onderzoek naar de effectiviteit van nabiximols als substitutietherapie bij mensen die van hun cannabisafhankelijkheid af willen.2 In de In het kort (D4350) staat een beknopte beschrijving van de resultaten.3 De deelnemers aan dit onderzoek gebruikten bijna 2 g cannabis per dag, vergelijkbaar met ruwweg 6-8 joints per dag. De onderzoekers rapporteren…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, ziekenhuisapotheek, Amsterdam: dr. G.J.H. Dumont, klinisch farmacoloog.

Contact G.J.H. Dumont (g.j.dumont@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Glenn J.H. Dumont ICMJE-formulier
Nabiximols voor de behandeling van cannabisafhankelijkheid
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties