Medicinale cannabis

Klinische praktijk
Geke A.H. van den Elsen
Florentien E.M. in ’t Hout
Marjan de Vries
Marcel G.M. Olde Rikkert
C. (Kees) Kramers
Robbert-Jan Verkes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3629
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Het gebruik van cannabisproducten voor medicinale doeleinden neemt in Nederland sterk toe.
  • Onderzoek suggereert dat deze producten positieve effecten hebben op onder andere chronische neuropathische pijn, spasticiteit bij patiënten met multipele sclerose, bepaalde epilepsiesyndromen en chemotherapie-gerelateerde misselijkheid en braken.
  • Interpretatie van de bevindingen wordt echter veelal belemmerd door methodologische tekortkomingen als kleine patiëntaantallen.
  • Verschillen in productsamenstelling en toedieningsvorm maken dat onderzoeksresultaten vaak niet direct vergelijkbaar zijn.
  • Verantwoord voorschrijven vereist dat de patiënt goed wordt geïnformeerd over het doel van de behandeling, de alternatieve behandelopties en de bijwerkingen.
  • Contra-indicaties voor het gebruik van medicinale cannabis zijn: psychose in de voorgeschiedenis, relevante cardiale comorbiditeit, recidiverende valincidenten, verslavingsproblemen, zwangerschap en het geven van borstvoeding.
Auteursinformatie

Propersona, afd. Ouderenpsychiatrie, Arnhem: dr. G.A.H. van den Elsen, klinisch geriater in opleiding. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: dr. F.E.M. in ‘t Hout, internist in opleiding. Radboudumc, Nijmegen. Afd. Chirurgie: drs. M. de Vries, onderzoeker. Afd. Klinische Geriatrie: prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert, klinisch geriater. Afd. Farmacologie en Toxicologie: prof.dr. C. Kramers, internist en klinisch farmacoloog (tevens: Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Apotheek Klinische Farmacie, Nijmegen). Afd. Psychiatrie: prof.dr. R.J. Verkes, psychiater en klinisch farmacoloog (tevens: Pompestichting, Nijmegen).

Contact G.A.H. van den Elsen (g.van.den.elsen@propersona.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Geke A.H. van den Elsen ICMJE-formulier
Florentien E.M. in ’t Hout ICMJE-formulier
Marjan de Vries ICMJE-formulier
Marcel G.M. Olde Rikkert ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Robbert-Jan Verkes ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties