Naadlekkage na colonresectie

Een ernstige complicatie die makkelijk wordt gemist
Klinische les
18-10-2018
J.A. (Arne) Deodatus, Huub C.J. van der Mijle en O.R.M. (Marald) Wikkeling

Dames en Heren,

Naadlekkage is een veelvoorkomende en ernstige complicatie van gastro-intestinale chirurgie met een hoge mortaliteit en morbiditeit. De gevolgen van naadlekkage hangen grotendeels af van vroege herkenning, wat lastig kan zijn in de postoperatieve fase door de soms atypische presentatie. In deze klinische les bespreken wij een patiënt bij wie ernstige naadlekkage optrad zonder abdominale pijn. Deze complicatie werd pas laat onderkend doordat een alternatieve diagnose te makkelijk was geaccepteerd als verklaring voor de klinische achteruitgang van de patiënt.

Patiënt, een vitale man van 84 jaar zonder bekende relevante voorgeschiedenis, werd opgenomen op de afdeling Chirurgie met het klinisch beeld van een ileus. Op de CT-scan was een stricturerende tumor in de flexura lienalis van het colon zichtbaar met fors uitgezette darmlissen, zonder tekenen van perforatie. De klachten waren 1 week vóór de opname ontstaan. De patiënt had geen noemenswaardig gewichtsverlies en verkeerde dan ook in relatief goede conditie. Hij kreeg klysma’s en nam niets meer in per os, maar na 24 uur had deze conservatieve behandeling geen verbetering opgeleverd. Het plaatsen van een maaghevel mislukte door de aanwezigheid van een hernia diafragmatica.

Wij besloten tot een laparotomie met crash-inductie van de anesthesie omdat de patiënt niet als nuchter beschouwd kon worden. Gezien de anatomische locatie kozen wij voor een linkszijdige subcostale incisie, waarbij de tumor goed te bereiken was. De procedure verliep ongecompliceerd. Wij reseceerden circa 20 cm darm met ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing