Hoe herken je de symptomen bij een kind en de familieleden?

Myotone dystrofie op de kinderleeftijd

Klinische praktijk
Kimberley Bonouvrié
Bianca Panis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9932
Abstract

Dames en Heren,

Myotone dystrofie type 1 (MD1), een autosomaal dominant overervende aandoening, leidt tot vertraagde ontspanning van aangespannen spieren (myotonie) en progressieve dystrofie met daardoor spierzwakte. Naast de spieren zijn ook veel andere orgaansystemen betrokken. De klinische manifestatie op de kinderleeftijd varieert van een fulminant verloop bij pasgeborenen tot subtiele aspecifieke klachten bij oudere kinderen. Aan de hand van 2 casussen bieden wij handvatten voor de herkenning van de symptomen bij de jonge patiënt en zijn of haar familieleden.

Patiënt A, een 9-jarig meisje, wordt door de huisarts verwezen vanwege een ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen. Patiënte is een druk meisje dat niet-corrigeerbaar gedrag laat zien, waarvoor ze al op 6-jarige leeftijd werd doorverwezen naar een kinderpsychiater. Ze volgt speciaal onderwijs en krijgt logopedie en fysiotherapie.

Op onze polikliniek zien we een meisje dat druk gedrag vertoont. Neurologisch onderzoek laat niet-afwijkende pupilreacties en oculomotoriek zien. Er is sprake van ptosis…

Auteursinformatie

Zuyderland, afd. Kindergeneeskunde, Sittard-Geleen.

Drs. K. Bonouvrié, anios kindergeneeskunde (thans: aios kindergeneeskunde, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Antwerpen, België); dr. B. Panis, kinderarts-kinderneuroloog.

Contact drs. K. Bonouvrié (k.bonouvrie@outlook.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Kimberley Bonouvrié ICMJE-formulier
Bianca Panis ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties