Myositis als 'radiatie-recallfenomeen' na palliatieve chemotherapie met carboplatine-gemcitabine voor niet-kleincellig longcarcinoom
Open

Casuïstiek
26-08-2006
P.J.G. Pinson, C. Griep, W.H.J. Sanders en B. Lelie

Een 58-jarige vrouw had pijnklachten vanwege een adenocarcinoom in stadium IV van de rechter longtop met tekenen van doorgroei naar de rechter axilla. Palliatieve lokale radiotherapie op de primaire tumor, gevolgd door combinatiechemotherapie met carboplatine-gemcitabine, gaf een partiële remissie. In de loop van de 4e en laatste cyclus van de 3 maanden durende chemotherapie klaagde patiënte opnieuw over pijn in de rechter thoraxhelft; later werd er een lokale zwelling van de pectorale spieren vastgesteld. De diagnose ‘myositis als uitgestelde reactie op bestraling (“radiatie-recallfenomeen”)’ werd gesteld naar aanleiding van de kliniek (roodheid van de huid, pijn en duidelijke zwelling), maar vooral op grond van CT-onderzoek: daarbij werd een duidelijke zwelling gezien van de pectorale spieren, terwijl de tumor in remissie was. De mogelijkheid van myositis als radiatie-recallfenomeen moet dus steeds overwogen worden wanneer een patiënt tijdens chemotherapie met bijvoorbeeld gemcitabine huidveranderingen of pijn heeft binnen een vroeger bestralingsveld.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1891-4