Myomen in de uterus: embolisatie of uterusextirpatie?

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:163

Hehenkamp et al. maken melding van een gerandomiseerd onderzoek waaraan 28 Nederlandse ziekenhuizen deelnamen en waarbij 177 patiënten met symptomatische uterusmyomen en menorragieën werden behandeld door embolisatie van de A. uterina of middels hysterectomie. Het aantal ernstige complicaties na de ingreep was in beide groepen statistisch niet significant verschillend. Minder…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties