Multipele endocriene neoplasie type 1: recente ontwikkelingen en richtlijnen voor DNA-diagnostiek en periodiek klinisch onderzoek

Klinische praktijk
K.M.A. Dreijerink
J.F.M. Roijers
R.B. van der Luijt
J.W.M. Höppener
C.J.M. Lips
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2445-9
Abstract

Samenvatting

- Multipele endocriene neoplasie type 1 (MEN-1) is een autosomaal dominant overervend syndroom waarbij tumoren voorkomen in de bijschildklieren, de pancreaseilandjes, de hypofyse, de bijnieren, alsmede neuro-endocriene carcinoïdtumoren.

- Sedert de identificatie van het verantwoordelijke gen in 1997 kan de diagnose eenvoudig, en zelfs voordat symptomen zijn ontstaan, worden gesteld met behulp van DNA-onderzoek.

- Een vroege diagnose is van belang omdat met periodiek klinisch onderzoek van dragers van een MEN1-genkiembaanmutatie tumoren vroegtijdig kunnen worden opgespoord en behandeld.

- Voor DNA-diagnostiek komen, behalve MEN-1-patiënten en hun familieleden, ook patiënten in aanmerking met schijnbaar sporadische met MEN-1 samenhangende tumoren bij wie op klinische gronden dragerschap van een MEN1-genkiembaanmutatie wordt vermoed.

- Voor periodiek klinisch onderzoek komen vermoedelijke en bewezen dragers van een MEN1-genkiembaanmutatie vanaf de leeftijd van 5 jaar in aanmerking.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Divisie Inwendige Geneeskunde en Dermatologie, afd. Endocrinologie: K.M.A.Dreijerink, medisch drs.; mw.drs.J.F.M.Roijers, researchanalist (tevens: divisie Laboratoria, afd. Pathologie); dr.J.W.M.Höppener, moleculair bioloog (tevens: divisie Laboratoria, afd. Pathologie); prof.dr.C.J.M.Lips, internist-endocrinoloog.

Divisie Medische Genetica: dr.R.B.van der Luijt, moleculair geneticus.

Contact prof.dr.C.J.M.Lips (c.j.m.lips@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties