De ziekte van Von Hippel-Lindau: protocol voor diagnostiek en periodiek klinisch onderzoek

Klinische praktijk
F.J. Hes
R.B. van der Luijt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:505-9
Abstract

Samenvatting

- De ziekte van Von Hippel-Lindau (VHL) is een autosomaal dominant overervende aandoening met een hoge penetrantie en wordt gekenmerkt door tumoren in verschillende organen.

- De Landelijke VHL-werkgroep heeft, om het beleid van vroege opsporing en behandeling van VHL-patiënten in Nederland te ondersteunen, richtlijnen opgesteld voor DNA-diagnostiek en periodiek onderzoek.

- Bij een positieve familieanamnese kan de diagnose ‘VHL’ gesteld worden bij een patiënt met een typische VHL-tumor. Ook patiënten met een dergelijke tumor en met een negatieve familieanamnese kunnen de ziekte hebben.

- Door moleculair-genetisch onderzoek van het VHL-gen kan bij vrijwel alle VHL-families de diagnose worden bevestigd. Bij een patiënt bij wie VHL wordt vermoed is er een indicatie voor erfelijkheidsadvisering.

- Voor periodiek klinisch onderzoek komen in aanmerking: dragers van een VHL-kiembaanmutatie; familieleden uit VHL-families waarin geen kiembaanmutatie werd gevonden; familieleden uit VHL-families waarin de kiembaanmutatie bekend is, maar die geen DNA-diagnostiek wensen; patiënten bij wie de diagnose ‘VHL’ wordt overwogen, maar bij wie geen mutatie werd gevonden.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, divisie Medische Genetica, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Dr.F.J.Hes, arts-onderzoeker (tevens: divisie Inwendige Geneeskunde); dr.R.B.van der Luijt, moleculair-geneticus.

Contact dr.R.B.van der Luijt (r.b.vanderluijt@med.uu.nl)

Verantwoording

Namens het bestuur van de Landelijke Von Hippel-Lindau(VHL)-werkgroep, waarvan de samenstelling aan het eind van dit artikel wordt vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties