Pluriforme expressie van multipele endocriene neoplasie type 1

Klinische praktijk
K.M.A. Dreijerink
J.F.M. Roijers
J.M. Jansen-Schillhorn van Veen
J.P. Neijt
Th.J.M.V. van Vroonhoven
C.J.M. Lips
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2437-42
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2445.

Dames en Heren,

Multipele endocriene neoplasie type 1 (MEN-1) is een autosomaal dominant overervende aandoening waarbij vaak reeds op jonge leeftijd tumoren in verschillende endocriene organen voorkomen. MEN-1 wordt gekenmerkt door tumoren in de bijschildklieren, de pancreaseilandjes, de hypofyse, de bijnieren, alsmede door neuro-endocriene carcinoïdtumoren. De klinische diagnose wordt vastgesteld wanneer er bij een patiënt tenminste 3 van deze 5 typen tumoren aanwezig zijn. MEN-1 is zeldzaam; ze komt in Nederland voor bij 2-3 per 100.000 pasgeborenen.

Het MEN1-gen is een tumorsuppressorgen dat codeert voor het eiwit menine. Onder normale omstandigheden remt menine de celproliferatie. MEN-1 wordt veroorzaakt door een inactiverende kiembaanmutatie in het MEN1-gen. Dragerschap van een kiembaanmutatie in het MEN1-gen kan met behulp van DNA-diagnostiek worden vastgesteld. Elders in dit tijdschrift worden, naast de moleculair-genetische achtergrond, richtlijnen voor DNA-diagnostiek en periodiek klinisch onderzoek besproken.1

Wanneer de…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Divisie Inwendige Geneeskunde en Dermatologie, afd. Endocrinologie: K.M.A.Dreijerink, medisch drs.; mw.drs.J.F.M.Roijers, researchanalist (tevens: divisie Laboratoria, afd. Pathologie); mw.J.M.Jansen-Schillhorn van Veen, coördinator patiëntenzorg; prof.dr.C.J.M.Lips, internist-endocrinoloog.

Divisie Inwendige Geneeskunde en Dermatologie: dr.J.P.Neijt, internist.

Divisie Chirurgie, afd. Heelkunde: prof.dr.Th.J.M.V.van Vroonhoven, chirurg.

Contact prof.dr.C.J.M.Lips (c.j.m.lips@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties