Multipel myeloom met kristalvormige inclusies

Wat is de diagnose?
Melissa Depypere
Kristien Van Pelt
Hendrik Lamberts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3910
Abstract

Casus

Een 56-jarige man met een blanco voorgeschiedenis werd naar het ziekenhuis verwezen vanwege een proteïnurie. In de afgelopen 4 maanden had patiënt 2 maal een pneumonie gehad, waarvoor hij was behandeld met antibiotica. Nadien waren algehele lichaamszwakte (asthenie) en gewichtsverlies ontstaan. Bij lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen gevonden. Serologisch onderzoek toonde de volgende waarden (referentiewaarden tussen haakjes): BSE: 105 mm/1e uur (< 30); trombocyten: 124 x 109/l (150-400); Hb: 15,4 g/dl (13,1-17,2); calcium: 10,0 mg/dl (8,4-10,2); alkalisch fosfatase: 129 U/l (40-129); creatinine: 1,08 mg/dl (0,7-1,2). De eiwitconcentratie in 24-uursurine was 175 mg (< 140). Elektroforese van het…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Oost-Limburg, afd. Laboratoriumgeneeskunde, Genk, België.

Dr. M. Depypere, arts en klinisch bioloog in opleiding; K. Van Pelt, arts en klinisch bioloog in de hematologie; H. Lamberts, klinisch bioloog in de hematologie.

Contact dr. M. Depypere (melissa.depypere@student.kuleuven.be)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 september 2011

Auteur Belangenverstrengeling
Melissa Depypere ICMJE-formulier
Kristien Van Pelt ICMJE-formulier
Hendrik Lamberts ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties